Technické normy | Diskuse | Seznam norem | Internetová prodejna
Logo - Ing. Jiří Hrazdil
 Počty pakovišť u bytovek

zpět na seznam témat

Počty pakovišť u bytovek

Od: Kučera
Datum: 02.02.2005 07:34:14
Předmět: Počty pakovišť u bytovek
Vážený pane, v normě 736110 jsem se dobral k doporučení vztahu počtu parkovacích míst k počtu obyvatel v bytovém domě. Pro krátkodobé stání (do 100m a 2h)je to 1 stání na 3,5 obyvatele. Pro dlouhodobé (200m a nad 2h) jeto 1 stání na 20 obyv. Mohu si tedy vybrat, nebo počty obou typů stání nutno sčítat? Logické by asi bylo dlouhodobá stání odečíst od krátkodobých míst.<br /> Děkuji předem za objasnění problému.<br /> Kučera
  • Od: Ing. Jiří Hrazdil
    Datum: 02.02.2005 10:30:44
    Předmět: Re: Počty parkovišť u bytovek
    Dobrý den, bohužel o této problematice vím je tolik, kolik jsem schopen vyčíst z normy. Nejsem stavař. Doporučuji vám obrátit se na místně příslušný stavební úřad. Ten by měl ve sporných případech rozhodnout.