Technické normy | Diskuse | Seznam norem | Internetová prodejna
Logo - Ing. Jiří Hrazdil
 Geometrická přesnost

zpět na seznam témat

Geometrická přesnost

Od: Pavel Diviš
Datum: 11.05.2005 19:26:35
Předmět: Geometrická přesnost
Dobrý den,<br /> Rád bych se zeptal, kde najdu doporučené hodnoty pro tolerování geometrické přesnosti např. pro souosost ozubeného kola a čepu, který je uložen v kluzném ložisku, nebo i jiné příklady doporučených odchylek. Děkuji
  • Od: Ing. Jiří Hrazdil
    Datum: 11.05.2005 19:26:38
    Předmět: Re: Geometrická přesnost
    Dobrý den, hodnoty pro tolerování najdete v normách pro tolerování. V našem vyhldávači stačí zadat slovo &quot;tolerov&quot; a program vám vyhledá několik norem vztahujících se k tolerování. Pak jen stačí si vybrat.<br /> <br /> ČSN ISO 3040 (013135) <br /> Technické výkresy. Kótování a tolerování. Kužele <br /> Katalogové číslo: 15402 Cenová skupina: 408 (141,- Kč) <br /> Schválena: 02.1994 Účinnost: 1994-03-01 <br /> Počet stran: 8 Formát: A4 <br /> -------------------------------------------------------------------------------- <br /> ČSN ISO 406 (013136) <br /> Technické výkresy. Tolerování délkových a úhlových rozměrů. Předepisování na výkresech <br /> Katalogové číslo: 15351 Cenová skupina: 408 (141,- Kč) <br /> Schválena: 02.1994 Účinnost: 1994-03-01 <br /> Počet stran: 8 Formát: A4 <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> ČSN EN ISO 7083 (013138) <br /> Technické výkresy. Značky pro geometrické tolerování. Tvary a rozměry <br /> Katalogové číslo: 20779 Cenová skupina: 210 (247,- Kč) <br /> Schválena: 12.1996 Účinnost: 1997-01-01 <br /> Počet stran: 12 Formát: A4 <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> ČSN EN ISO 1660 (013139) <br /> Technické výkresy - Kótování a tolerování profilů <br /> Katalogové číslo: 26079 Cenová skupina: 308 (141,- Kč) <br /> Schválena: 10.1997 Účinnost: 1997-11-01 <br /> Počet stran: 8 Formát: A4 <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> ČSN ISO 8015 (014204) <br /> Technické výkresy. Základní pravidlo tolerování <br /> Katalogové číslo: 16071 Cenová skupina: 408 (141,- Kč) <br /> Schválena: 04.1994 Účinnost: 1994-05-01 <br /> Počet stran: 8 Formát: A4 <br /> <br /> ČSN ISO 5459 (014402) <br /> Technické výkresy. Geometrické tolerování - základny a soustavy základen pro geometrické tolerance <br /> Katalogové číslo: 16592 Cenová skupina: 411 (315,- Kč) <br /> Schválena: 10.1994 Účinnost: 1994-11-01 <br /> Počet stran: 16 Formát: A4 <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> ČSN EN ISO 5458 (014441) <br /> Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování polohy <br /> Katalogové číslo: 57992 Cenová skupina: 411 (315,- Kč) <br /> Schválena: 02.2000 Účinnost: 2000-03-01 <br /> Počet stran: 16 Formát: A4