Technické normy | Diskuse | Seznam norem | Internetová prodejna
Logo - Ing. Jiří Hrazdil
 Normy pro KZP

zpět na seznam témat

Normy pro KZP

Od: Lenka Hadačová
Datum: 27.06.2005 13:59:53
Předmět: Normy pro KZP
Vážený pane inženýre,<br /> touto cestou Vás prosím o pomoc. Byla jsem pověřena zpracováním KZP (kontrolního a zkušebního plánu) pro stavební část horkovodu. Jedná se o zemní práce (výkop rýh, podsyp, obsyp, zásyp). Prosím tedy o zaslání č. normy, dle které mohu postupovat při stanovení druhu a četnosti zkoušek požadovaných pro výše zmíněný druh prací. Předem děkuji Hadačová
  • Od: Ing. Jiří Hrazdil
    Datum: 27.06.2005 15:57:17
    Předmět: Re: Normy pro KZP
    Dobrý den, pro zemní práce platí ČSN 73 3050 Zemní práce