Technické normy | Diskuse | Seznam norem | Internetová prodejna
Logo - Ing. Jiří Hrazdil
 Normy ve státní správě

zpět na seznam témat

Normy ve státní správě

Od: nemohu uvést
Datum: 06.01.2006 15:18:47
Předmět: Normy ve státní správě
Příspěvek trochu mimo téma.<br /> Představte si, že je běžné, že si státní zaměstnanec musí za své peníze koupit normu, aby mohl hájit zájmy občana... Zaměstnavatel, tj. stát, nemá údajně dostatek financí na zajištění této potřebné literatury.<br /> <br /> Zastávám názor, že by státní správa měla mít přes internet neomezený přístup ke všem normám pro své zaměstnance. Např. formou nějakého paušálu.<br /> <br /> Navíc mě, jako občana, znepokojuje, že si nemohu ověřit, zda nejsem výrobcem či dodavatelem podveden nebo ohrožen nesplněním závazných norem... Musím přiznat, že se mi toto obchodování s normami moc nelíbí, pro mě je norma veřejnou listinou, ke které by měl mít přístup kdokoliv, zvláště skrze internet.
 • Od: Ing. Jiří Hrazdil
  Datum: 06.01.2006 15:50:13
  Předmět: Re: Normy ve státní správě
  Dobrý den, k první části vašeho příspěvku se bohužel nemohu vyjádřit, neboť nemám potřebné znalosti a informace. Ale mohu konstatovat, že některé orgány státní správy a je jich mnoho, u nás technické normy nakupují. Zejména obecní úřady, úřady městských částí atd.<br /> <br /> K druhé části vašeho příspěvku. Stejně tak jako vy nedáváte svoji zahrádku k dispozici komukoliv, kdo si chce utrhnout mrkev, kterou jste si koupil a vypěstoval, stejně tak nedává majitel autorských práv k technickým normám normy k dispozici každému na internetu. Není tomu tak ani v Evropě (Německo, Francie, Británie, Švýcarsko atd.)ani v USA. Otázka přístupu k normám díky nějakému paušálnímu poplatku je na dlouhou odbornou debatu.<br /> <br /> K třetí části vašeho příspěvku. Zjevně se mýlíte v tom, co je a co není veřejná listina. Dokonce i zákon si musíte koupit, když jej chcete mít vytištěný ve Sbírce zákonů.<br /> A vaše tvrzení, že si nemůžete ověřit, zda vás výrobce či dodavatel nešidí nesplnění závazných norem jen bohužel svědčí o tom, že nevíte, že normy jsou jen doporučené. Těch skutečně závazných je jen zlomek z celkového počtu více než 20 000. Ale k tomu slouží pro spotřebitele atesty autorizovaných zkušeben, protože při vší úctě, jak byste posuzoval, zda například vysavač odpovídá příslušným technickýcm normám bez laboratoře pro měření hluku, bez laboratoře pro měření elektromagnetické kompatibility atd, atd.?
 • Od: P.C.
  Datum: 06.01.2006 17:01:59
  Předmět: Re: Re: Normy ve státní správě
  myslím si, že normy, které právní předpisy stanoví jako závazné (tedy např.zmi<br /> ňovaná ČSN 756101), by měly být minimálně úřadům poskytovány zdarma (mohl by třeba to koupit stát v nějaké hromadné licenci a poskytnout úředníkům), protože např. vodoprávní úřad na obci vykonává státní správu, tedy hájí zájmy státu (a musí se této normy držet a při povolování stavby třeba veřejné kanalizace MUSÍ zkontrolovat, zda projekt je zpracován podle normy). Praxe je ale taková, že normy si koupí buď úředník za své nebo mu je zakoupí obec ze svého rozpočtu...ps. na druhou stranu chápu ochranu autorských práv
  • Od: P.C.
   Datum: 06.01.2006 16:44:16
   Předmět: Re: Re: Normy ve státní správě
   některé normy jsou závazné - a to ty o kterých to vyslověně stanoví právní předpis - např. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu stanoví normu ČSN 756101 jako závaznou (týká se kanalizací)
  • Od: nemohu uvést
   Datum: 06.01.2006 16:38:06
   Předmět: Re: Re: Normy ve státní správě
   Dobrý den,<br /> děkuji za Vaše osvětlení problematiky.<br /> <br /> Ad. první část - toto je jedna má zkušenost. Uznávám, že není směrodatná, ale je to důvod k zamyšlení, co je kde špatně.<br /> <br /> Ad. druhá část - samozřejmě respektuji autorský zákon. Zde bych podotkl, že vydavatelé mají ze zákona povinnost odevzdat určitý počet výtisků do archivů některých vybraných knihoven a nikdo se nad tím nepozastavuje.<br /> Chápu, že je problém aplikovat paušální přístup vzhledem k obrovskému množství norem i počtu normotvůrců.<br /> Srovnání s dalšími státy pro mě není směrodané, nikdo neříká, že jejich systém není také špatný. :)<br /> <br /> Ad. třetí část - pokud chci zákon na papíře - ano, musím si jej koupit. Ale na internetu (http://portal.gov.cz/) jsou zákony, vyhlášky a směrnice ČR volně k dispozici každému.<br /> Pokud je norma vydaná státem, je pro mě nepochopitelné, když byla zaplacena z peněz daňových poplatníků, aby si ji občané ještě museli kupovat (nemyslím papírovou podobu).<br /> Jsem rád, že v knihovnách jsou mnohé normy k nahlédnutí.<br /> To že jsou normy doporučené a závazné vím, jen nemám přehled o jejich vzájemném poměru. Atesty by měly být pro spotřebitele směrodatné. Avšak důvěřuj, ale prověřuj. :)<br /> Otázka mých možností posuzování je irelevantní. Jde zde o možnost si požadavky a doporučení zjistit a usoudit, zda je ze zjevných projevů vhodné dát podnět k prověření atestace. Setkal jsem se s výrobkem, který zjevně nevyhovoval EMC, při reklamaci jsem neuspěl a zjistil jsem, že je to zřejmě vlastnost toho výrobku a ne vada kusu.<br /> <br /> Uznávám, že ve věcech kolem norem jsem laik a polemizuji zde poněkud obšírně, avšak děkuji za Vaše názory a podněty, které jsou mi přínosem.<br /> Pokud mi můžete doporučit nějakou literaturu ohledně tvorby norem, závazné předpisy, státní odborný dohled a další, prosím, podělte se.<br /> <br /> Děkuji za Váš čas.
  • Od: Ing. Jiří Hrazdil
   Datum: 19.01.2006 09:11:24
   Předmět: Re: Re: Re: Normy ve státní správě
   Dobrý den,<br /> co se týče předávání technických norem do knihoven, samozřejmě se tak děje, ne některé, ale všechny technické normy jsou k dispozici v knihovnách, většinou v univerzitních, v Brně je to Moravské zemské knihovně.<br /> Co se týče závaznosti norem, to je věc, která se na normách již nevyznačuje, protože jejich závaznost je dána konkrétními zákony a vyhláškami.<br /> K dostupnosti zákonů na netu: ano, zákony jsou dostupné, protože je nechrání autorský zákon, ale na druhou stranu, z internetu stažené znění nemá žádnou váhu, dokonce ani certifikační orgány neuznávají dokumenty stažené z internetu za originály a trvají na vlastnictví oficiálně vytištěných dokumentů. Je to evropská praxe.