Technické normy | Diskuse | Seznam norem | Internetová prodejna
Logo - Ing. Jiří Hrazdil
 Skládka kameniva

zpět na seznam témat

Skládka kameniva

Od: Cibulka
Datum: 10.02.2006 09:27:41
Předmět: Skládka kameniva
Stavba ?Skládka sypkých hmot se spodním odebíráním? byla postavena a kolaudována jako ?Štěrkové hospodářství včetně dopravního mostu, tunelu a výsypky\&quot;. Skladovací plocha je urovnána, zpevněna a označena bezpečnostními tabulkami. Plocha je rozdělena v podélném směru betonovými panely na jednotlivé části z důvodu navážení kameniva o rozdílné zrnitosti. V úrovni terénu jsou provedeny nad podzemním pásovým dopravníkem násypné (vypouštěcí) otvory o rozměru 53x53 cm se vsazenými masivními mřížemi (z tyče ploché 10x150) s velikosti oka 200 mm dle čl. 5.1.1.3.1 ČSN ISO 8456 (26 6202). Při projektování skládky byly aplikovány ustanovení normy ČSN ISO 8456 (26 6202). Skládka není vedena a zařazena jako stabilní skladovací zařízení sypkých hmot a tedy se na ní nevztahují požadavky přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.<br /> 1. Ve kterých normách je uvedeno názvosloví pro skládky sypkých hmot?<br /> 2. Které normy (mimo výše uvedenou)platí pro projektování a provozování těchto skládek?<br /> Děkuji.
  • Od: Jiří Hrazdil, Ing.
    Datum: 10.02.2006 10:15:18
    Předmět: Re: Skládka kameniva
    Dobrý den, na vaši první otázku je odpověď - možná v ČSN 26 9015, ČSN 26 9016, ČSN 26 9017, ČSN 26 9018 a ČSN 26 9019. Na vaši druhou otázku je odpověď - možná ČSN 26 0001 a ČSN 26 0002.